ค่าสเปรด คือ

ค่าสเปรด คือ

ค่าสเปรด คือผลต่างระหว่างราคา Bid(Sell) และราคา Ask(Buy) ขออธิบายเพิ่มเติมก็คือเมื่อกดเข้า Order Buy ราคาที่ Buy ก็จะเป็นเส้น Ask และถ้ากดเข้า Order Sell ราคาที่ Sell ก็จะเป็นเส้น Bid นั่นเอง และค่าสเปรด (Spread) ของแต่ละคู่เงินนั่นจะมีความแตกต่างกันและในแต่ละโบรกเกอร์ก็แต่ต่างกัน โดยเมื่อค่าสเปรด (Spread) ยิ่งต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะจะขาดทุนน้อยที่สุดในการเข้า Order แต่ละครั้ง ค่าของสเปรดจะแสดงเป็นหน่วยปิ๊ป (pips)

ค่าสเปรดถือนั้นเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับหลายโบรกเกอร์ รวมไปถึง Exness

ประเภทของสเปรดมี 2 แบบคือ

บริการสเปรดแบบไม่คงที่สำหรับการเทรดเครื่องมือทางการเงิน และยังให้บริการสเปรดคงที่สำหรับบางคู่สกุลเงิน

1) สเปรดแบบไม่คงที่ หรือเรียกอีกอย่างว่าสเปรดลอยตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มูลค่าของสเปรดแบบไม่คงที่จะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด โดยอาจกว้างหรือแคบกว่าสเปรดเฉลี่ย ด้วยความที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงเรียกสเปรดประเภทนี้ว่า สเปรดแบบไม่คงที่

2) สเปรดแบบคงที่ คือสเปรดซึ่งคงที่เสมอในเกือบทุกช่วงเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถคาดการณ์ต้นทุนของการเทรดได้ การคำนวณสเปรดคงที่สามารถทำได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของสเปรดและ tick ในกรอบเวลานั้นๆ

 

ให้บริการสเปรดคงที่สำหรับเครื่องมือทางการเงินต่อไปนี้ในเกือบ 90% ของช่วงเวลาซื้อขาย ยกเว้นช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน ได้แก่

EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, USDJPY, GBPJPY, USDCAD, AUDUSD, USDCHF, EURJPY, EURGBP

สามารถตรวจสอบสเปรดของแต่ละเครื่องมือทางการเงินได้หรือไม่

Exness ให้ลูกค้าเลือกเทรดเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ด้วยสเปรดไม่คงที่ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้ที่นี่

ข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุเฉพาะสเปรดเฉลี่ยจากวันซื้อขายก่อนหน้าเท่านั้น เนื่องจากสเปรดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่สามารถกำหนดสเปรดสูงสุดได้เพราะสเปรดได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาด

วิธีการแสดงค่าสเปรดบนกราฟ MT4, MT5

ค่าสเปรด คือ

ค่าสเปรด คือ

ค่าสเปรด คือ

ที่มา: Exness