จิตวิทยามวลชน คือ

จิตวิทยามวลชน

จิตวิทยามวลชน คือ พฤติกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด forex โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะซื้อขายตามอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความคล้อยตาม” (Herding) กล่าวคือ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเทรดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะในทางขึ้นหรือลง ซึ่งความคล้อยตามนี้สามารถส่งผลกระทบต่อราคาในตลาด forex ได้อย่างมาก

เทรดเดอร์ forex มืออาชีพจึงจำเป็นต้องเข้าใจจิตวิทยามวลชน forex เพื่อที่จะสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน โดยเทรดเดอร์สามารถศึกษาจิตวิทยามวลชน forex ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด forex รวมถึงการอ่านหนังสือและบทความเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชน forex

จิตวิทยามวลชน คือ

ตัวอย่างของจิตวิทยามวลชน forex ที่พบได้บ่อยในตลาด forex ได้แก่

  • ความคล้อยตาม(Herding) เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเทรดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะในทางขึ้นหรือลง
  • ความกลัว(Fear) เทรดเดอร์จะเทรดขายเมื่อเกิดความกลัว เช่น เมื่อราคาปรับตัวลงแรง
  • ความโลภ(Greed) เทรดเดอร์จะเทรดซื้อเมื่อเกิดความโลภ เช่น เมื่อราคาปรับตัวขึ้นแรง
  • การคาดการณ์(Expectation) เทรดเดอร์จะเทรดตามการคาดการณ์ของตนเองหรือตามการคาดการณ์ของผู้อื่น

เทรดเดอร์ forex มืออาชีพควรหลีกเลี่ยงการเทรดตามจิตวิทยามวลชน forex โดยควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานประกอบการตัดสินใจซื้อขาย เพื่อให้สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาได้อย่างแม่นยำและสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการในการหลีกเลี่ยงการเทรดตามจิตวิทยามวลชน forex

  • มีวินัยเทรดเดอร์ควรมีวินัยในการลงทุนของตนเอง ไม่ควรเทรดตามอารมณ์หรือความรู้สึก
  • ศึกษาข้อมูลเทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาด forex อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา
  • ใช้เครื่องมือช่วยเทรดเทรดเดอร์สามารถใช้เครื่องมือช่วยเทรด เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย

จิตวิทยามวลชน คือ

โดยสรุปแล้ว จิตวิทยามวลชน forex มีความสำคัญต่อตลาด forex เป็นอย่างมาก เพราะสามารถส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดได้อย่างมาก เทรดเดอร์ forex มืออาชีพจึงจำเป็นต้องเข้าใจจิตวิทยามวลชน forex เพื่อที่จะสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน

จิตวิทยามวลชน คือ