ตลาด forex เปิดกี่โมง

ตลาด forex เปิดกี่โมง

ตลาด forex เปิดกี่โมง สำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex (Foreign Exchange) เปิดตลอด 24 ชั่วโมงตลอดวัน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ถึงศุกร์) สำหรับเวลาประเทศไทยเปิดทำการในเช้าวันจันทร์ (คืนของวันอาทิตย์) 04.00 น. หรือ ตี 4 และปิดทำการวันเสาร์ (คืนของวันศุกร์) 04.00 น. หรือ ตี 4 ตามเวลาประเทศไทย ยกเว้นตลาด Cryptocurrency ที่สามารถทำการซื้อขาย วันเสาร์-อาทิตย์ได้ และเนื่องจากมีการซื้อขายเกิดขึ้นทั้งวันทั่วโลกในเวลาที่แตกต่างกัน แต่ละประเทศมีเวลาที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายมากขึ้นและตลาดที่มีคนเทรดมากขึ้น นี่คือเวลาที่สำคัญของตลาด Forex ในประเทศที่มีความนิยม

ตลาด forex เปิดกี่โมง

ตลาด forex เปิดกี่โมง

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (US) (GMT-4/GMT-5 DST)

  • เวลาเปิด: วันจันทร์เวลา 5:00 น. (GMT+0) หรือ วันจันทร์เวลา 1:00 น. (EST)
  • เวลาปิด: วันศุกร์เวลา 21:00 น. (GMT+0) หรือ วันศุกร์เวลา 17:00 น. (EST)

2) ประเทศอังกฤษ (UK) (GMT+0/GMT+1 DST)

  • เวลาเปิด: วันจันทร์เวลา 8:00 น. (GMT+0) หรือ วันจันทร์เวลา 9:00 น. (BST)
  • เวลาปิด: วันศุกร์เวลา 16:30 น. (GMT+0) หรือ วันศุกร์เวลา 17:30 น. (BST)

3) ประเทศญี่ปุ่น (JP) (GMT+9)

  • เวลาเปิด: วันจันทร์เวลา 0:00 น. (GMT+0) หรือ วันจันทร์เวลา 9:00 น. (JST)
  • เวลาปิด: วันศุกร์เวลา 6:00 น. (GMT+0) หรือ วันศุกร์เวลา 15:00 น. (JST)

4) ประเทศออสเตรเลีย (AU) (GMT+8/GMT+10 DST)

  • เวลาเปิด: วันจันทร์เวลา 22:00 น. (GMT+0) หรือ วันอังคารเวลา 8:00 น. (AEST)
  • เวลาปิด: วันศุกร์เวลา 6:00 น. (GMT+0) หรือ วันศุกร์เวลา 16:00 น. (AEST)

ตลาด forex เปิดกี่โมง

ควรทราบว่าเวลาที่กำหนดข้างต้นเป็นเวลามาตรฐาน แต่มีการปรับเปลี่ยนเวลาในบางประเทศเมื่อมีการเปลี่ยนเวลาฤดูร้อน (DST – Daylight Saving Time) ที่เกิดขึ้นในช่วงบางเดือนของปี จึงควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเวลาในแต่ละประเทศในช่วงที่ต้องการเทรดในตลาด Forex นั้นๆ ควรใช้หน่วยเวลา GMT (Greenwich Mean Time) หรือ UTC (Coordinated Universal Time) เพื่อที่จะควบคุมเวลาเปิด-ปิดในตลาดให้ถูกต้อง โดยสามารถแปลงเวลาของประเทศที่คุณอยู่ได้ด้วยการบวกหรือลบตามเขตเวลาที่กำหนดของแต่ละประเทศนั้นๆ