Bitcoin Halving

Bitcoin Halving

Halving บิทคอยน์ (Bitcoin Halving) คือเหตุการณ์ที่ รางวัลจากการขุดบิทคอยน์จะลดลงครึ่งหนึ่ง ทุกๆ ประมาณ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ควบคุมจำนวนบิทคอยน์ทั้งหมดที่มีในระบบ ให้มีเพียง 21 ล้านเหรียญเหตุการณ์ Halving เกิดขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง นับตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานบิทคอยน์ โดยแต่ละครั้ง รางวัลจะลดลง 50%

Bitcoin Halving

  • ครั้งที่ 1 ปี 2012: รางวัลลดลงจาก 50 BTC เหลือ 25 BTC
  • ครั้งที่ 2 ปี 2016: รางวัลลดลงจาก 25 BTC เหลือ 12.5 BTC
  • ครั้งที่ 3 ปี 2020: รางวัลลดลงจาก 12.5 BTC เหลือ 6.25 BTC

ผลกระทบ ที่คาดการณ์ของ Halving คือ ความต้องการขายของบิทคอยน์จะลดลง ในขณะที่ ความต้องการซื้อ อาจจะ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ราคาบิทคอยน์มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์

Halving ครั้งที่ 4 คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นใน วันที่ 27 เมษายน 2567 โดยรางวัลจะลดลงจาก 6.25 BTC เหลือ 3.125 BTC

ผลกระทบ ของ Halving ครั้งนี้ ยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้แน่ชัด แต่จากประวัติการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ราคาบิทคอยน์มีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากเกิด Halving ประมาณ 12-18 เดือน

สาเหตุ ที่ราคาบิทคอยน์มีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจาก Halving มีดังนี้

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์ เช่น

  • สภาพเศรษฐกิจโลก
  • กฎระเบียบของภาครัฐ
  • เทคโนโลยีใหม่

สุดท้ายนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ราคาอาจผันผวนอย่างรุนแรง ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

Bitcoin Halving

Bitcoin Halving By FX24HRS.COM