Dow Theory คือ

Dow Theory คือ

Dow Theory คือทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสามารถประยุกต์ใช้กับตลาดฟอเร็กซ์ได้ ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในภาพรวม เพื่อคาดการณ์ทิศทางของตลาดในอนาคต แม้จะมีการประยุกต์ที่แตกต่างจากการใช้กับตลาดหุ้น หลักการพื้นฐานของ Dow Theory ยังคงใช้ได้ เช่น ราคาสะท้อนข้อมูลทั้งหมด, แนวโน้มมี 3 ระดับ, ทุกอย่างสอดคล้องกัน, ปริมาณสัมพันธ์กับแนวโน้ม

Dow Theory คือ

ความแตกต่าง:

  • ไม่มีดัชนีที่ครอบคลุมทั้งหมด: ตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีดัชนีเดียวที่สะท้อนภาพรวม ดังนั้นต้องวิเคราะห์คู่สกุลเงินหลายคู่
  • ปัจจัยพื้นฐานสำคัญกว่า: ตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางการเมือง มากกว่าตลาดหุ้น
  • ความผันผวนสูง: ตลาดฟอเร็กซ์มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงกว่า การใช้ Dow Theory ต้องคำนึงถึงความผันผวนนี้

การประยุกต์ใช้ Dow Theory กับฟอเร็กซ์:

  • วิเคราะห์แนวโน้มหลัก: วิเคราะห์คู่สกุลเงินสำคัญหลายคู่ ดูแนวโน้มสอดคล้องกันหรือไม่
  • ยืนยันแนวโน้มรอง: หาจุดเริ่มต้น ช่วงขาขึ้น/ลง และจุดสิ้นสุดของแนวโน้มรองจากคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
  • พิจารณาปัจจัยพื้นฐาน: ข้อมูลเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และเหตุการณ์ทางการเมือง สามารถส่งผลต่อการยืนยันแนวโน้ม
  • ใช้สัญญาณเตือน: หาจุดอ่อนที่อาจชี้ว่าแนวโน้มกำลังสิ้นสุด

ข้อควรระวัง:

  • Dow Theory ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ไม่สามารถรับประกันผลกำไร
  • ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
  • ทดสอบและฝึกฝนก่อนนำไปใช้จริง

Dow Theory by fx24hrs.com