Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement ในตลาด Forex เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หา แนวรับ-แนวต้าน ที่สำคัญ โดยอาศัยหลักการของลำดับตัวเลขฟีโบนักชี (Fibonacci sequence) แนวคิดหลักคือ หลังจากราคาเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงแรง ๆ เพื่อช่วยคาดการณ์ว่าราคาน่าจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดไหน น่าจะพักตัวที่จุดไหน และควรตั้ง Stop loss ไว้ที่จุดไหน

ระดับ Fibonacci ที่นิยมใช้ในการหาแนวรับ-แนวต้าน ได้แก่

 • 23.6%
 • 38.2% (เป็นระดับที่นิยมใช้มากที่สุด)
 • 50%
 • 61.8%
 • 78.6%

วิธีการใช้งาน Fibonacci_Retracement

 1. เลือกจุด Swing High (จุดสูงสุด) และ Swing Low (จุดต่ำสุด) บนกราฟราคา
 2. วาดเส้น Fibonacci_Retracement โดยใช้จุด Swing High เป็นจุดเริ่มต้น และจุด Swing Low เป็นจุดสิ้นสุด
 3. ระดับ Fibonacci ที่ตัดกับกราฟราค้านั้น ๆ อาจเป็นแนวรับ (ถ้าราคาอยู่ในขาขึ้น) หรือ แนวต้าน (ถ้าราคาอยู่ในขาลง)

ตัวอย่าง

 • ขาขึ้น:
  • คาดการณ์ว่าราคาน่าจะย่อตัวลงมาพักตัวที่ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8%
  • ก่อนที่จะกลับขึ้นต่อ
 • ขาลง:
  • คาดการณ์ว่าราคาน่าจะเด้งกลับขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8%
  • ก่อนที่จะลงต่อ


การใช้งาน Fibonacci_Retracement
กลยุทธ์การเทรด

 • การเทรดตามแนวโน้ม:
  • ซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ Fibonacci
  • ขายเมื่อราคาวิ่งไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci
 • การเทรดแบบ Swing:
  • ซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับ Fibonacci
  • ขายเมื่อราคาวิ่งไปทดสอบแนวต้าน Fibonacci
 • การเทรดแบบ Scalping:
  • ใช้ Fibonacci_retracement เพื่อหาจุดเข้าซื้อและขายระยะสั้น

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ลองดูตัวอย่างกราฟ EUR/USD ด้านล่าง

Fibonacci Retracement

EUR/USD chart with Fibonacci_retracement levels

 • เส้นสีแดงคือ Fibonacci_retracement levels
 • ราคา EUR/USD ย่อตัวลงมาทดสอบระดับ Fibonacci_retracement 38.2% และเด้งกลับขึ้น

การใช้ Fibonacci_Retracement ร่วมกับเครื่องมืออื่น

 • Moving Average: ใช้ Moving Average ยืนยันแนวโน้ม
 • Relative Strength Index (RSI): ใช้ RSI หาจุด overbought/oversold
 • Stochastic Oscillator: ใช้ Stochastic Oscillator หาจุด overbought/oversold

ข้อดี

 • เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย
 • ช่วยให้หาจุดเข้าซื้อ/ขาย ที่ดี
 • ช่วยให้หาจุด Stop-loss ที่ดี

ข้อเสีย

 • ไม่ได้การันตีว่าจะประสบความสำเร็จ
 • ควรใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย
 • ควรมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี

ข้อควรระวัง

 • Fibonacci_Retracement เป็นเพียงเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ไม่ได้ การันตีว่าราคาจะเคลื่อนที่ตามที่คาดการณ์
 • ควรใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อยืนยันแนวโน้ม
 • ควรมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ดี

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement