indicator forex

indicator forex ที่นำมาแจกฟรีที่ให้นั้นจะเป็น อินดิเคเตอร์ที่ทาง admin ได้เคยใช้งานมาอยู่บ้างแล้วและมันค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง จึงได้นำมาแจกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด forex พร้อมกับอธิบายการทำงานมันสักเล็กน้อย

indicator forex แจกฟรี

1. Delta Indicator อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อและการขายที่เกิดขึ้น เมื่อเส้นสีแดงตัดขึ้นก็เป็นสัญญาณการ Buy และเส้นสีแดงตัดลงก็ Sell นอกจากนี้ Delta ยังสามารถใช้ในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มของกราฟได้ด้วย Delta Indicator ดาวน์โหลด

Delta Indicator

2. Currency Strength Meter อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความแข็งแรงของสกุลเงินต่างๆ ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex) ซึ่งมักใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรดสกุลเงิน โดยการวัดความแข็งแรงของสกุลเงินจะช่วยให้เทรดเดอร์ทราบถึงสภาวะของตลาดว่าสกุลเงินใดมีแนวโน้มขึ้นหรือลง Currency Strength Meter ดาวน์โหลด

Currency Strength Meter

3. Signal Line Indicator ตัวนี้จะเป็น Indicator ที่บอกการเปลี่ยนเทรนของกราฟ เมื่อเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเป็นสัญญาณกระทิง Bullish (ให้ buy) และเมื่อแสดงเป็นสีแดงก็จะเป็นสัญญาณหมี Bearish (ให้ Sell) Signal Line Indicator ดาวน์โหลด

indicator forex

4. Fisher Indicator ตัว Fisher มันจะคอยแสดงของการกลับตัวของแท่งกราฟจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการกลับตัวของกราฟ เมื่อเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเป็นสัญญาณกระทิง Bullish (ให้ buy) และเมื่อแสดงเป็นสีแดงก็จะเป็นสัญญาณหมี Bearish (ให้ Sell) Fisher Indicator ดาวน์โหลด

Fisher-Indicator

5. Squeeze Break Indicator ตัว Squeeze Break ตัวนี้จะคอยเด้งเตือนเมื่อกราฟกำลังจะ Breakout หรือทะลุไปทางในทางหนึ่ง ทั้งขึ้นและลงของกราฟ เวลานั่งทำงานไม่ต้องมาดูกราฟทั้งวัน ถือว่าเป็น Indicator ที่เยี่ยมใช้ได้เลย Squeeze Break Indicator ดาวน์โหลด

Squeeze Break Indicator ดาวน์โหลด

6. ADX Indicator ตัว ADX นี้จะบอกถึงสัญญาณการเข้าซื้อ (Buy) เมื่อเส้นสีเขียวตัดกับเส้นสีแดงขึ้นไป และให้เซลล์ (Sell) เมื่อเส้นสีเขียวตัดกับเส้นสีแดงลงมา และเส้นสีน้ำเงินจะเป็นเส้นความแข็งเกร่งของเทรน ADX Indicator ดาวน์โหลด

ADX Indicator

7. TrendSig Indicator ตัว TrendSig ตัวนี้จะแสดงลูกศรชี้ขึ้นหรือลงเมื่อเกิดสภาวะกระทิงหรือสภาวะหมี โดยการใช้งานนั้นให้รอจนกว่าลูกศรจะหยุดและเพ้นท์แท่งต่อไปให้ดู confirm ว่าเป็นไปในทิศทางนั้นจริงหรือไม่ จากนั้นแท่งที่ 3 ก็ทำการเข้า order TrendSig Indicator ดาวน์โหลดTrendSig Indicator ดาวน์โหลด

8. B-Clock Indicator ตัว B-Clock ตัวนี้จะเป็น Indicator ที่แสดงเวลาของการเกิดแท่งเทียนจะทำให้เรารู้ว่าแท่งเทียนต่อไปนั้นจะเกิดภายในเวลาเท่าไหร่มีประโยชน์มากครับ โดยเวลานั้นจะเป็นลักษณะ Countdown ให้เราทราบ B-Clock Indicator ดาวน์โหลดB-Clock Indicator ดาวน์โหลด

9. Big Price Indicator ตัว Big Price ตัวนี้จะเป็น Indicator ที่แสดงราคา ณ บัจจุบันให้เป็นตัวอักษรที่ใหญ่และสามารถมองเป็นได้ง่ายโดยเราสามารถไปปรับแต่งค่าได้เมื่อต้องการให้ขนาดของตัวอักษรหรือตำแหน่งที่จะแสดง ทำให้เราเห็นราคาได้ชัดเจนโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ Big Price IndicatorBig Price Indicator

10. Trendline Indicator ตัว Trendline นี้จะเป็น Indicator ที่ช่วยทำการเข้า order โดยจะเป็นในลักษณะของการ Breakout เมื่อราคาทะลุไปยังข้างใดข้างหนึ่งให้ตามเข้าไปซื้อและจะมีเส้นกำหนดราคาเพื่อให้ทำการปิด order ลองเล่นที่ M5 M15 ค่อนข้างแม่น Trendline Indicator ดาวน์โหลด

Trendline Indicator ดาวน์โหลด

* เจอ indicator forex ที่ดีดีจะพยายามเอามาแจกนะครับ จากใจ admin fx24hrs..

 

>>MT4 indicators 1984 ตัว แจกฟรีดาวน์โหลด<<

>>MT5 indicators 617 ตัว แจกฟรีดาวน์โหลด<<