Swing Trading

Swing Trading

สวิงเทรดดิ้ง (Swing Trading) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายหลักหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดเงินทุน แนวความคิดของสวิงเทรดดิ้งคือการพยายามหาข้อเท่าเทียมระหว่างการเคลื่อนไหวราคาสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ และการถือตำแหน่งในระยะเวลาระหว่างไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์ โดยมุ่งหวังจะนำกำไรมาจากความผันผวนในราคาของสินทรัพย์ในระยะเวลาสั้น แต่ไม่ใช่ในระยะยาวหรือสั้นเกินไปเท่านั้น

ผู้ที่ใช้กลยุทธ์การเทรดสวิงเทรดดิ้งจะพยายามจับทางของการเคลื่อนไหวราคาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นต้นและจบของการแนวโน้มหรือการขึ้นลงของราคา (Swing) และเลือกทำการซื้อหรือขายตามแนวโน้มนั้น โดยใช้เครื่องมือเทคนิคและการวิเคราะห์กราฟราคาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

Swing Trading

เทคนิคต่างๆ ในการสวิงเทรดดิ้งอาจประกอบด้วยการใช้เส้นเทรนไลน์ (Trendlines) เพื่อระบุแนวโน้มของราคา การใช้แบบจำลองเทคนิคเช่นแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance) เพื่อระบุระดับราคาที่สำคัญ หรือการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเช่นเครื่องมือที่บ่งบอกสัญญาณแนวโน้ม (Relative Strength Index, RSI) เพื่อวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของราคาและความเร็วในการเปลี่ยนแปลงราคา

สวิงเทรดดิ้งสามารถเข้าทำการซื้อขายได้ในระยะเวลาสั้นหรือยาวขึ้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การลงทุนของนักเทรดแต่ละคน สวิงเทรดดิ้งเน้นความเร็วในการกระทำซึ่งทำให้นักเทรดต้องมีความสามารถในการตัดสินใจและดำเนินการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดส่วนใหญ่มีความผันผวนสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็ว การสวิงเทรดดิ้งอาจเหมาะสำหรับนักเทรดที่มีเวลาว่างมากในการติดตามตลาดและมีความคล่องตัวในการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น เนื่องจากการเทรดแบบนี้อาจมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงในการสูญเสียเงินในกรณีที่การทำนายราคาผิดพลาด

การปฏิบัติการสวิงเทรดดิ้งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. การวิเคราะห์: นักเทรดจะต้องวิเคราะห์กราฟราคาเพื่อระบุแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆ เช่น เส้นเทรนไลน์ (Trendlines) ระดับแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance) เป็นต้น
  2. การกำหนดระดับเข้า-ออก: หลังจากพิจารณาแนวโน้มราคา นักเทรดจะต้องกำหนดระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าและออกตามแผนการเทรดของตน
  3. การติดตาม: นักเทรดจะต้องติดตามแนวโน้มราคาและการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อตัดสินใจว่าจะปิดออเดอร์หรือแก้ไขตำแหน่งราคาที่เปลี่ยนแปลง
  4. การจัดการความเสี่ยง: การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของสวิงเทรดดิ้ง นักเทรดจะต้องกำหนดจุดขายทำกำไร (Take profit) และการหยุดขาดทุน (Stop loss) ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ราคาเคลื่อนที่ไม่ตามที่คาดคิด

Swing Trading

การสวิงเทรดดิ้งเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจและการทำงานอย่างมีวินัย เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูง นักเทรดควรมีการวางแผนการเทรดที่ชัดเจนและคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว ในตลาด forex ก็มักจะใช้กลยุทธ์นี้เช่นกัน