Scalping คือ

Scalping คือ

Scalping คือกลยุทธ์การเทรดในตลาดทางการเงินที่มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการซื้อขายในระยะเวลาสั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้จะเปิด-ปิด (Order) ซื้อขายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น โดยเน้นที่ความเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ แทนการเทรดตามแนวโน้มระยะยาว

กลยุทธ์ Scalping ใช้งานได้ในหลายตลาดเช่น ตลาดหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) หรือตลาดสินค้า และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เช่น กราฟราคา เทรนด์ไลน์ หรืออินดิเคเตอร์เทคนิคต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบและทำการเข้าออกตลาดในระยะเวลาสั้น ๆ

Scalping คือ

Scalping ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจที่รวดเร็ว และความเสี่ยงที่ต่ำ เนื่องจากตลาดในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงของราคาที่รวดเร็ว และการเข้า-ออกตลาดต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ในระยะยาวของผู้เทรดด้วยเช่นกันการ Scalping มักเน้นความเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นผู้ใช้กลยุทธ์นี้มักจะมีการเข้า-ออกตลาดบ่อยครั้งในเวลาสั้น ๆ โดยมุ่งหวังที่จะกำไรจากความแตกต่างราคาในช่วงสั้น ๆ นี้ สามารถทำได้โดยการเปิด Order ซื้อหรือขายเมื่อราคาขึ้นหรือลงเล็กน้อยและปิดตำแหน่งทันทีเมื่อมีกำไรที่ตั้งไว้ ระยะเวลาในการถือตำแหน่งอาจเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีเท่านั้น ดังนั้นการเข้า-ออกตลาดจะต้องทำได้อย่างรวดเร็วและมีการตัดสินใจที่มีมาตรฐานสูง

Scalping มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนใช้กลยุทธ์นี้:

ข้อดี:

1) รายได้สูงในระยะเวลาสั้น ๆ: การ Scalping อาจทำให้ได้กำไรมากในระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการเข้า-ออกตลาดบ่อยครั้งและความเคลื่อนไหวราคาเล็กน้อยในระยะเวลาสั้น ๆ

2) การจัดการความเสี่ยงง่าย: โดยส่วนใหญ่การ Scalping จะใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการถือตำแหน่ง ซึ่งอาจลดความเสี่ยงในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถใช้การจัดการความเสี่ยงเชิงเทคนิค

ข้อเสีย:

1) ความเคลื่อนไหวราคาเล็กน้อย: ในระยะเวลาสั้น ๆ การเคลื่อนไหวราคาอาจไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากพอที่จะทำกำไรหรือถือตำแหน่งได้มากนัก นอกจากนี้ต้องพิจารณาค่าสเปรด (Spread) และค่าคอมมิชชั่น (Commission) ที่สามารถมีผลต่อกำไรที่ได้รับจากการ Scalping ด้วย

2) ความเคร่งครัดในการตรวจสอบ: เนื่องจากการ Scalping ต้องเปิด-ปิดการซื้อขาย (Order) อย่างรวดเร็ว เร่งรีบในการตัดสินใจอาจทำให้ผู้ใช้ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาด

3) ค่าใช้จ่ายสูง: การ Scalping อาจต้องการการซื้อขายบ่อยครั้งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสเปรด (Spread) และค่าคอมมิชชั่น (Commission) ซึ่งอาจมีผลต่อกำไรที่ได้รับจากการเทรด

4) ความเคลื่อนไหวราคาซับซ้อน: ในบางครั้งราคาอาจมีความเปลี่ยนแปลงฉับไวในช่วงสั้น ๆ ทำให้เกิดการสลายกำไรหรือขาดทุนที่ไม่คาดคิด

Scalping เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการความรวดเร็วในการตัดสินใจและความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็ว Scalping กลายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในการเทรดในตลาดทางการเงิน สาเหตุที่ผู้คนมองหากลยุทธ์นี้อยู่คือเพราะในบางครั้งราคาสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่น้อยในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวราคาเล็กน้อยในช่วงสั้น ๆ ยังให้โอกาสในการเข้าทำกำไรที่รวดเร็วกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ที่มุ่งเน้นในระยะเวลายาว ๆ

Scalping ใช้กลยุทธ์เทรดที่เรียกว่า “Exhaustion Trading” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเข้า-ออกตลาดใช้เครื่องมือเทคนิคต่าง ๆ เช่น อินดิเคเตอร์แรงขาย (Volume indicators) และอินดิเคเตอร์ความเคลื่อนไหว (Momentum indicators) ที่อาจช่วยในการตรวจสอบสัญญาณ Exhaustion Trading ด้วย สัญญาณที่ใช้ใน Exhaustion Trading อาจเป็นรูปแบบของแท่งเทียน (Candlestick patterns) ที่แสดงถึงการกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้าน และ Scalping จะมีการตั้งเป้าหมายกำไร (Take Profit) และขาดทุน (Stop lose) ที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม การ Scalping ต้องมีความสามารถในการรับมือกับความเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและสามารถทำกำไรในระยะยาว นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อกำไรที่คาดหวัง เช่น ค่าสเปรด (Spread) และค่าคอมมิชชั่น (Commission) ที่จะมีผลต่อกำไรที่ได้รับจากการ Scalping ในบางครั้ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลให้กำไรที่ได้รับลดลง ดังนั้นผู้ใช้กลยุทธ์นี้ควรทำการวิเคราะห์และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเริ่มต้นการเทรด Scalping

Scalping คือ

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการ Scalping นอกจากการใช้เครื่องมือเทคนิคที่เหมาะสมแล้ว ยังจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการจัดการเวลาและความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแม่นยำ การเตรียมความพร้อมทางจิตใจและการควบคุมอารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการ Scalping เนื่องจากมีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วและต้องตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาทันที

สุดท้ายนี้กลยุทธ์นี้อาจเหมาะสมกับบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเทรดอยู่แล้ว และมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะห์ตลาดและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการ Scalping เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องการความสำเร็จและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอย่างละเอียด อีกทั้งยังควรทราบว่าการ Scalping มีความเสี่ยงที่สูงกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ในการเทรดด้วย

 

ที่มา: Scalping คือ