mt4 mt5 ต่างกันยังไง

mt4 mt5 ต่างกันยังไง

mt4 mt5 ต่างกันยังไงในบทความนี้จะขออธิบายความแตกต่างระหว่างโปรแกรม MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และมีฟังก์ชั่น, ความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง และจะขอใช้โบรกเกอร์ exness ในการอธิบายในครั้งนี้

Read More