เดย์เทรด

เดย์เทรด

Day trading (เดย์เทรดดิ้ง) เป็นกิจกรรมการซื้อขายหุ้น, forex หรือสินทรัพย์อื่นๆ ในตลาดทุกวัน โดยผู้ที่ทำงานในวิชานี้เรียกว่า “day traders” (เดย์ เทรดเดอร์) ซึ่งมักมีลักษณะคือการซื้อขายสินทรัพย์ในระหว่างเวลาตลาดเปิดถึงเวลาตลาดปิดในวันเดียวกัน พวกเขาจะพยายามกำไรจากความเปลี่ยนแปลงในราคาของสินทรัพย์ในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่เป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้นตลอดเวลา และมักทำการซื้อขายในระยะเวลาหลายๆ ครั้งในแต่ละวัน

การ day trading มักมีระดับความเสี่ยงสูง โดยที่ผู้เล่นอาจกำไรได้มากหรือขาดทุนได้มากในแต่ละวัน การตัดสินใจและการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในวิชานี้ ผู้ที่ทำ day trading มักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน (candlestick chart) หรือการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายเดย์เทรด

ควรระมัดระวังว่าการ day trading มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้เสียเงินได้ แนะนำให้ค้นคว้าข้อมูลและศึกษาด้านการลงทุนให้ละเอียดก่อนที่จะลงมือทำ day trading และควรใช้เงินที่พร้อมจะสูญเสียในการลงทุนนี้ด้วย

ที่ผ่านมามีบางคนสามารถรวยขึ้นได้จากการ day trading แต่ก็ควรระวังว่ามันไม่ใช่วิธีการลงทุนที่เหมาะกับทุกคน นี่คือบางปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสนใจที่จะทำ day trading:

  • ความรู้และการศึกษา: การเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและเครื่องมือการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ ควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุน
  • การวางแผนการซื้อขาย: ควรมีแผนการซื้อขายที่ชัดเจน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายกำไร (Take profit)และขาดทุน และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้การหยุดขาดทุน (Stop loss) เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุนมากเกินไป
  • การจัดการเงิน: ควรจัดการเงินอย่างระมัดระวัง ไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถพร้อมจะสูญเสียได้ และควรใช้การจัดการเงินอย่างมีวินัย เพื่อไม่ให้ขาดทุนเกินไปในแต่ละครั้ง
  • การเสริมความรู้: การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นรายการตลอดเวลา เนื่องจากตลาดทุนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณควรทราบข่าวสารล่าสุดและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อตลาด
  • การรับผิดชอบ: ควรรับผิดชอบในการตัดสินใจของคุณและยอมรับความผิดพลาด อย่าตัดสินใจในสภาวะความตื่นเต้น และมีสติในการซื้อขายตลอดเวลา
  • การติดตามกฎหมาย: ควรรับทราบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดทุนในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อประเมินว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในทุกด้าน

เดย์เทรด

การ day trading สามารถเป็นวิธีการลงทุนที่มีรายได้ในอนาคตได้ แต่ควรทราบว่ามีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะกับทุกคน คุณควรพิจารณาให้รอบคอบและอาจจะปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเริ่มลงทุนในการ day trading

เดย์เทรดคืออะไร fx24hrs หามาให้แล้ว