chart pattern forex

chart pattern forex

chart pattern forex (รูปแบบกราฟ) หรือ Price Pattern (รูปแบบราคา) ในตลาด Forex คือ รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บนกราฟราคา ซึ่งนักเทรดใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อคาดเดาการทำกำไรในการเทรด

chart pattern forex

ประเภทของ Chart Pattern มีอยู่ 3 รูปแบบคือ

 • รูปแบบกราฟกลับตัว (Reversal Pattern):
  • Head and Shoulders: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น เป็นรูปแบบกราฟกลับตัวที่พบบ่อยที่สุด
  • Double Bottom: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มขาลง
  • Double Top: รูปแบบนี้ตรงกันข้ามกับ Double Bottom บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น
  • Cup and Handle: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น ลักษณะคล้ายถ้วยที่มีหูอยู่ด้านขวา
  • Inverse Head and Shoulders: รูปแบบนี้ตรงกันข้ามกับ Head and Shoulders บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากแนวโน้มขาลง
 • รูปแบบกราฟต่อเนื่อง (Continuation Pattern):
  • Flag: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อในแนวโน้มเดิม ลักษณะคล้ายธง
  • Pennant: รูปแบบนี้คล้าย Flag แต่มีลักษณะแคบกว่า
  • Symmetrical Triangle: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อในแนวโน้มเดิม ลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมด้านเท่า
  • Ascending Triangle: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อในแนวโน้มขาขึ้น ลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมมุมแหลม
  • Descending Triangle: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ต่อในแนวโน้มขาลง ลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมมุมทู่
 • รูปแบบกราฟทะลุ (Breakout Pattern):
  • Trading Range: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ ลักษณะเป็นกรอบราคาที่ราคามีการเคลื่อนที่อยู่ในช่วงจำกัด
  • Triangle Breakout: รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาจะทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่ราคามีการทะลุกรอบออกไป

วิธีการวิเคราะห์ Chart Pattern

 1. ระบุรูปแบบกราฟ: ศึกษาลักษณะของกราฟราคาว่าเข้าตรงกับรูปแบบกราฟใด
 2. วัดขนาดของรูปแบบ: วัดระยะห่างระหว่างจุดต่างๆ ของรูปแบบกราฟ
 3. กำหนดจุดเข้า: กำหนดจุดที่เหมาะสมสำหรับการเข้าซื้อหรือเข้าขาย
 4. วางแผนการเทรด: กำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit)

อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรยืนยันสัญญาณจาก Chart Pattern ด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ Stochastic Oscillator ก่อนตัดสินใจเข้าซื้อ

ข้อควรระวัง

 • Chart Pattern ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ ยังมีโอกาสที่ราคาจะไม่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้
 • นักเทรดควรศึกษาและฝึกฝนการใช้ Chart Pattern อย่างละเอียดก่อนนำไปใช้จริง
 • ควรใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคควบคู่กับปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์

chart pattern forex