ADX indicator

ADX indicator

ADX indicator ย่อมาจาก Average Directional Index เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้วัด ความแข็งแกร่ง ของแนวโน้มตลาด ไม่ได้บอกทิศทางของแนวโน้มโดยตรง แต่บอกได้ว่าแนวโน้มนั้นมีพลังแค่ไหน เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจสภาวะตลาด forex ได้

ADX indicator

ประโยชน์ของ ADX:

 • บ่งบอกถึงความชัดเจนของแนวโน้ม:
  • ค่า ADX สูง (ทั่วไป > 25) แสดงถึงแนวโน้มที่ชัดเจน เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดตามแนวโน้มเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร
  • ค่า ADX ต่ำ (ทั่วไป < 25) แสดงถึงแนวโน้มที่อ่อนแอ หรือตลาด Sideway เหมาะกับการชะลอการเข้าเทรดใหม่
 • ประเมินโอกาสการสิ้นสุดของแนวโน้ม:
  • เมื่อค่า ADX เริ่มลดลง แม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง แสดงถึงสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุดลง
 • วิเคราะห์ภาวะตลาด:
  • ADX บ่งบอกถึงภาวะตลาดว่าอยู่ในช่วงมีเทรนด์ หรือ Sideway

การใช้ ADX ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ:

 • +DI (Positive Directional Indicator): บ่งบอกถึงความแรงของเทรนด์ขาขึ้น
 • -DI (Negative Directional Indicator): บ่งบอกถึงความแรงของเทรนด์ขาลง
 • MACD: ยืนยันแนวโน้มและจุดกลับตัว
 • Pivot Point: กำหนดจุดตัดขาดทุน/ทำกำไร

การคำนวณ ADX:

ADX คำนวณจากค่าเฉลี่ยของค่าต่างระหว่าง True Range สูงสุดกับ True Range ต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด สูตรการคำนวณค่อนข้างซับซ้อน โปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไปคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

ค่า ADX และการตีความ:

 • 0 – 25: แนวโน้มอ่อนแอ หรือ ตลาด Sideway
 • 25 – 50: แนวโน้มเริ่มชัดเจน
 • 50 – 75: แนวโน้มค่อนข้างแข็งแกร่ง
 • 75 – 100: แนวโน้มรุนแรง พบได้น้อย มักไม่ยั่งยืน

ตัวอย่างการใช้ ADX:

 • เข้าซื้อ: เมื่อราคา breakout ขึ้นจากแนวรับ และค่า ADX > 25 แสดงถึงโอกาสเข้าซื้อตามแนวโน้มขาขึ้น
 • เข้าขาย: เมื่อราคา breakout ลงจากแนวต้าน และค่า ADX > 25 แสดงถึงโอกาสเข้าขายตามแนวโน้มขาลง
 • การปิดสถานะ: เมื่อค่า ADX เริ่มลดลง แม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง แสดงถึงสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มอาจสิ้นสุดลง อาจจะต้องปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อควรจำไว้:

 • ADX เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์ ไม่ได้การันตีผลลัพธ์
 • ควรใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆ ประกอบการวิเคราะห์
 • สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทรดเดอร์ควรติดตามข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 • การตัดสินใจเข้า/ออกตลาด ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดและความเสี่ยงที่รับได้

สรุป:

ADX เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจสภาวะตลาด ประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาโอกาสเข้า/ออกตลาด แต่ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณ ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ และกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม

ADX indicator